การผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร
การผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร
 
การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร ESOPHAGO GASTRO DUODENOSCOPHY (EGD)
 

เป็นการส่องกล้องเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร ลงไปในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ เช่น กลืนลำบาก อาเจียนเป็นเลือด ปวดจุกแน่นลิ้นปี่ ปวดท้องเรื้อรัง ที่ปลายกล้องจะมีเลนส์ที่ขยายภาพออกไปยังจอรับภาพ หากพบการอักเสบ มีแผล มีเนื้องอก หรือมีการตีบตัน แพทย์อาจทำการรักษาได้เลย เนื่องจากสามารถใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางกล้องได้ เช่น เครื่องขยายหลอดอาหาร อุปกรณ์ฉีดยาหรือรัดหลอดเลือด อุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ

 
การผ่าตัดกระเพาะอาหาร ด้วยกล้องวีดิทัศน์ LAPAROSCOPIC GASTRECTOMY
 

เป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะ, กระเพาะอาหารทะลุ หรือเป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารในผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก การผ่าตัดอาจตัดออกเป็นบางส่วน หรือ ออกทั้งหมดขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ป่วย หากต้องผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมด แพทย์จะทำการต่อหลอดอาหารเข้ากับลำไส้เล็กโดยตรง ซึ่งการผ่าตัดด้วยกล้องแผลผ่าตัดจะเล็กๆ ทำให้ความเจ็บปวด และความเสี่ยงในการผ่าตัดลดลง อย่างไรก็ตามการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และได้รับการฝึกฝนมา จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

 
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องวีดิทัศน์ LAPAROSCOPIC COLECTOMY
 

เป็นการผ่าตัดลำไส้เพื่อเอาลำไส้ใหญ่ออกบางส่วน หรือทั้งหมด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการอุดตันของลำไส้ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้อุดตัน เนื้องอกในลำไส้ มีติ่งเนื้อ หรือมักมีแผลเลือดออกในสำไส้

การผ่าตัดเอาลำไส้ออกมากน้อยขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยโดยทั่วไปสามารถผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องได้ตามมาตรฐานเดิม หรือผ่าตัดด้วยกล้องวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้แผลผ่าตัดเล็กลงมาก หลังจากผ่าตัดลำไส้ใหญ่ส่วนที่ต้องการเอาออกแล้ว แพทย์จะทำการต่อสำไส้ที่เหลือเข้าหากัน หรือ เปิดช่องออกทางหน้าท้อง ซึ่งการผ่าตัดด้วยกล้องวีดิทัศน์นี้แพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

 
การผ่าตัดไส้ติ่งด้วยกล้องวีดิทัศน์ LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY
 

เป็นการผ่าตัดไส้ติ่งออกด้วยกล้องวีดีทัศน์ ซึ่งแผลผ่าตัดเล็กมากมีผลดีในด้านความสวยงาม โดยผู้ป่วยไม่ต้องมีภาวะไส้ติ่งแตก หรือ มีการอักเสบของเยื่อบุช่องท้องที่เกิดจากการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และได้รับการฝึกฝนมา จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

 
การผ่าตัดม้าม ด้วยกล้องวีดิทัศน์ LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY
 

เป็นการผ่าตัดเอาม้ามออก ในรายที่ม้ามมีความเสียหาย หรือ มีการขยายมากเกินไป โดยการตัดออกบางส่วน หรือ ตัดออกทั้งหมดได้ตามแต่พยาธิสภาพของโรค ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดม้ามออกแล้วจะมีความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไป หากเข้ารับการรักษาควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ อย่างไรก็ตามการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และได้รับการฝึกฝนมา จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้