เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

  •  
border=0
border=0
border=0
border=0
EKG ไร้สาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
เอกซเรย์ ซี-อาร์ม
เอกซเรย์ระบบดิจิตอล
 
border=0
border=0
border=0
border=0
เครื่องคล้องนิ่วท่อน้ำดี (ERCP)
เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
เครื่องอัลตร้าซาวด์หลอดเลือด
เครื่องสลายต้อกระจก
 
เครื่อง MAMOGRAM      เครื่องตรวจมวลกระดูก      กล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง      เครื่อง EUS
 
 
 
กล้องผ่าถุงน้ำดี
กล้องผ่าตัดหัวเข่า
กล้องส่องลำไส้
กระเพาะอาหาร
เครื่องตรวจเลือด
ตู้ผสมยา CHEMO
 
Shit Lamp
Fundus Camera
A-scan
Tononmeter
 
border=0
border=0
 
Laser
เครื่องส่องกล้อง
และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก
เครื่องสลายนิ่วในไต
The Holmium Laser for Lithotripsy
The Dornier Medilas H20